Menu

Livsmedelskvalitetsplanen

Sammanfattning av kvalitetsplanen för gräsuppfött nötkött:

Kvalitetsplanen “Uppfött på gräsmark” omfattar uppfödare av boskap av raserna aberdeen-angus, hereford, simmental och/eller deras hybrider; samtliga uppfödare är ekologiskt certifierade. Djuren som omfattas av kvalitetsplanen får beta under hela betesperioden och ska även gå fria under vintersäsongen. Sommartid får djuren beta på gräsmark varav 50% ska utgöras av permanenta gräsmarker. Vintertid ska djuren ha tillgång till en ren och torr liggplats, vatten och hö eller ensilage i en tillräcklig mängd för respektive åldersgrupp. Utfodring med spannmål är förbjuden för nötkreatur som omfattas av kvalitetsplanen.

Kvalitetsplanen avser slakt av tjur på högst 24 månader och kvigor och oxar på högst 30 månader. Rekommenderad slaktkroppsvikt är 250-300 kg, konformationsklass O och R, fettansättningsklass 1 till 4.

Kvalitetsplanen tar hänsyn till korrelationen mellan stressfria djur och högkvalitativt kött; därför syftar planen till uppfödning av nötkreatur i naturliga förhållanden som möjliggör artspecifikt beteende och artspecifik näring.

Kvalitetsplanen