Menu

Om oss

Starten

År 2010 inledde vi vår satsning tillsammans med ett tiotal uppfödare vars åsikter avvek från den allmänna konjunkturen av köttboskapsuppfödning. De uppfödde sina Angus- och Herefordboskap med respekt och medvetenhet om att köttets kvalitet korrelerar med djurens välmående. Dessutom ansåg de att det var oacceptabelt att bara några procent av ett djur såldes som kvalitetskött och resten gick till värdelöst korvmaterial. Miljöpåverkningen av intensiv produktion var ytterligare ett viktigt problem som de uppfattade. Så bestämde dessa uppfödare sig för att samarbeta, uppdatera värderingar inom uppfödning av köttboskap och ändra trenderna för köttkonsumtion.

Naturen

Idag har kvalitetsplanen för gräsbetande boskap fört samman närmare femtio uppfödare. Det är framför allt kärlek och respekt till naturen som de har gemensamt. Vår gemensamma målsättning är lyckliga djur som kan växa upp i sin naturliga miljö och gå fria på rena gräsmarker. i Estland har vi inga höga berg eller djupa sjöar men i stället har vi de artrikaste gräsmarkerna i världen. Därför är det vårt ansvar att sätta värde på dem genom väl genomtänkt och hållbar skötsel. Liivimaa Lihaveis har utarbetat en enhetlig, statligt godkänd kvalitetsplan för gräsmarker (länk) med syfte att bevara våra unika gräsmarker och säkerställa djurens välmående. Kvalitetsplanen är obligatorisk för alla våra uppfödare. För att ytterligare säkerställa vår miljövänlighet är alla våra medlemmar ekologiskt certifierade.

Samhället

Förutom lyckliga djur garanterar vår kvalitetsplan även glada uppfödare. Liivimaa Lihaveis har kämpat för ett rättvist förhållningssätt till våra uppfödare och för att deras råd och synpunkter även ska höras i organisationer på högre nivåer. Vi samarbetar kontinuerligt med staten, andra småproducenter och olika ideella föreningar för bevarande av vår natur och för att vår miljö- och landsbygdspolitik ska bidra till detta.

Smak, struktur

Förutom etiska motiveringar vet vi att högkvalitativt nötkött kommer från ett lyckligt djur som är uppfött på rätt sätt. Om djurets kost innehåller tiotals med olika växtarter är det klart att denna mångfald även uttrycker sig i köttets smak, och om djuret kan gå fritt arbetar dess muskler med olika intensitet vilket ger musklerna olika struktur. Just dessa särdrag gör gräsuppfött nötkött till en speciell smakupplevelse varje gång man äter det.