Menu

Kvaliteedikava

Rohumaaveise kvaliteedikava kokkuvõte:

Kvaliteedikava “rohumaal kasvanud” hõlmab aberdiin anguseid, hereforde, simmentale ja/või nende ristandeid kasvatavaid farme, kes kõik on tunnustatud mahe sertifikaadiga. Kvaliteedikava loomad on karjamaal kogu karjatamisperioodi vältel, ka talvel peab neile olema tagatud vabadus liikuda. Suveperioodil karjatatakse loomi rohumaadel, millest 50% on püsirohumaad. Talvel peab loomadele olema kättesaadav kuiv ja puhas lamamisase, vesi ning igale vanusegrupile piisav heina või silo kogus. Kusjuures teravilja söötmine on kvaliteedikava loomadele välistatud.
Kvaliteedikava alusel on realiseeritavad pullid vanuses kuni 24 kuud ning lehmikud ja härjad vanuses kuni 30 kuud. Soovitud realiseeritavaks rümbamassis on 250-300 kg, lihakus klassis O ja R ning rasvasusklass 1 kuni 4.

Kvaliteedikava näeb korrelatsiooni stressivaba looma ning kvaliteetse liha vahel, mis tõttu on kava eesmärgiks kasvatada loomi nende algupärastes tingimustes, kus veised saavad käituda ning toituda liigiomaselt.

Kvaliteedikava PDF