Menu

Kvalitātes programmas

Ganībās audzētu liellopu kvalitātes programmas kopsavilkums

Kvalitātes programmā „audzēts ganībās” var piedalīties bioloģiski sertificētas saimniecības, kas audzē Aberdiangus, Herefordas, Simentāles šķirnes un/vai to krustojumus. Saskaņā ar kvalitātes programmu dzīvniekiem jāatrodas ganībās visu ganību periodu, arī ziemā tiem ir jābūt nodrošinātai iespējai brīvi kustēties. Vasaras periodā dzīvniekus gana pļavās, no kurām 50 % ir ilggadīgie zālāji. Ziemā dzīvniekiem ir jābūt pieejamai sausai un tīrai guļas vietai, ūdenim un katrai vecuma grupai atbilstošam siena vai spēkbarības daudzumam. Kvalitātes programmas ietvaros ir aizliegta dzīvnieku barošana ar graudiem.

Saskaņā ar kvalitātes programmu buļļus realizē vecumā līdz 24 mēnešiem, telītes un vēršus vecumā līdz 30 mēnešiem. Realizācijai ieteicamais liemeņa svars ir 250–300 kg, nobarojuma atbilstības klase O vai R, un tauku slāņa klase no 1 līdz 4.

Kvalitātes programmā tiek uzsvērta savstarpēja saistība starp kvalitatīvu gaļu un dzīvniekiem, kas dzīvo bez stresa, tāpēc programmas mērķis ir audzēt dzīvniekus to sākotnējos augšanas apstākļos, kuros liellopi var uzvesties un baroties atbilstoši savas sugas īpatnībām.

Kvalitātes programmas